วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การรู้จักตนเอง

การบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง
- การเตรียมอุปกรณ์เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
- เครื่องใช้จำเป็นในการอยู่ค่ายพักแรม
- เครื่องหลัง
- เครื่องใช้ส่วนต้ว
- เต็นท์ เครื่องนอน
- ไม้พลอง
- อุปกรณ์ประกอบการรับประทานอาหาร
- เครื่องครัวที่จำเป็น
- อุปกรณ์อื่น ๆ
- หลักการบรรจุเครื่องหลัง
- ของหนักหรือใช้ทีหลังบรรจุก่อน
- เอาของนุ่ม ๆ ไว้ส่วนที่ติดกับหลังเวลาสะพาย
- จัดเก็บของเป็นพวก ๆ แยกใส่ถุงไว้
- นำถงพลาสติกไปหลาย ๆ ใบ หลาย ๆ ขนาด ไว้ใส่เสื่อผ้าที่ใช้แล้ว
- อย่านำสิ่งของไปมากเกินจำเป็น
- การจัดเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล
- อุปกรณ์ใกรปฐมพยาบาล
- ยาประเภทต่าง ๆ

ความรู้เพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552